Yapılacak İşlerin Zaman Çizelgesi

              Bal  üretim ormanı olarak planlanan bölmeler,  Orman İşletme Şefliği amenajman planına göre en yüksek miktarda endüstriyel odun üretimi ve sosyal baskıdan koruma işletme amaçlı olarak planlanabilir. Aynı  yaşlı koru ormanlarında uygulanacak ara hâsılat kesim planı düzenlemesine göre bu bölmeler 2015 ve 2019 yıllarında orman bakımı müdahalesi görecek şekilde planlanabilir. Bal üretim ormanında önemli olan; ağaçların ve diğer floranın çiçeklenme zamanı, yoğunluğu ve niteliğidir. Bakım  kesimine  yönelik  her  türlü  müdahale,  saha  genelinde  çiçeklenmenin  başlamasından  önce kesinlikle  bitirilmesi  gerekmektedir.  Dolayısı  ile  2014–2015  yıllarında  yapılacak  1.  kesim uygulaması  ile  2022–2023  yıllarında  yapılacak  2.  kesim  uygulamaları  sonbahar  ve  kış mevsimlerinde yapılması gerekmektedir. Bölgede dikilecek harnup ve badem ağaçlarının meyveleri de değerlendirilebilir.