İnsan Kaynağı

           Hem arıcılık işlerinde hem de ağaçların bakımı ve alanın güvenliği açısından 5 kişi proje süresince 5 yıl istihdam edilmesi öngörülmelidir.