Karlılık

          Projemizin çarpan etkisi olacaktır. Arıcılık KKTC de 9-10 ay arıcılık sezonu olmakta ve ortalama olarak yılın dörtte üçünde, hem de gündüzlerin en uzun olduğu yaz döneminde gerçekleştirilmektedir. Kişiler artan zamanlarda başka tarımsal faaliyetlerde sürdürebilmektedir. İşletmeler 200 kovanlık bir potansiyele ulaştığında sabit arıcılık ile yılda 4000 kg bal, 200 kg polen üretip bundan gelir elde edebileceklerdir. Parasal değer olarak 4 000 kg bal X 15 TL= 60 000 TL, 200 kg polen X 100 TL = 20 000 TL  Toplam da 80 000 TL lik bir gelir elde edilebilecektir. Yıllık 20 000 TL işletmenin yıllık harcamalarını düştüğümüzde 60 000 TL gibi asgari ücretin çok üzerinde net bir gelir elde edilmiş olacaktır.