Balda Kalite Kontrol

İlaç Kalıntıları:

Üreticiler yoğun arı hastalıkları ile bulaşık kolonileri tedavi etmek amacıyla pek çok kimyasallar kullanmaktadırlar. Varroa parazitine, yavru çürüklüğü, nosema apis gibi ergin arı hastalıklarına karşı kullanılan kimyasallar ve antibiyotikler balda kalıntılar bırakmaktadır. Bu kalıntılar çoğunlukla Avrupa Birliği bal kodeksi limitlerinin üstünde bulunmaktadır ve dış satımda ciddi engeller oluşturmaktadır. GAU Arıcılık Merkezi olarak arılarımıza karşı hiçbir şekilde kimyasal ve antibiyotik kullanmıyoruz bunun yerine kültürel ve biyolojik yöntemlerle hastalık ve parazitler ile mücadele edilmektedir. Tüm üretimimiz ve üretici gruplarımız bu konuda denetlenmektedir aykırı davranan işletmelerin ürünü alınmaz. Aldığımız tüm bu tedbirlere rağmen her yıl ürünlerimiz uluslararası akredite edilmiş laboratuarlarda analizler yapılmaktadır.

Ticari Şekerle sahtecilik:

Avrupa Birliği bal kodeksine göre çay şekeri sakkaroz oranın çiçek ballarında en çok % 5, olabileceği belirtilmiştir. Maalesef bazı arıcılarımız bal üretim sürecinde de sakkarozla besledikleri görülmektedir. Dolayısı ile bu ballarda sakkaroz % 50 seviyelerine doğru artmaktadır. Ancak, bu şekerli besleme ile üretilen ballar katılan bazı maddeler neticesinde klasik analizlerle kolay anlaşılamamaktadır.Zamanla bu sahtecilik dahada yaygınlaşarak hiç arı görmemiş GDO’lu ticari şekerler doğrudan bal diye satılır olmuştur.Bunların tespiti için C-13 analizi yaptırmak gerekir. Arıcılık Merkezimiz, kendi iç denetim mekanizması dışında gerekli analizlerle bal pazarına çıkmaktadır.

Bala Yüksek Isı uygulaması:

Gerçek bal zaman içerisinde bazı kimyasal tepkimeler sonucu donarak kristalize bir hal almaktadır. Bu balın doğal halidir ama maalesef tüketici böyle bir balın sahte olduğunu sanmaktadır. Bu durumdan dolayı balın pazarlanması konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bal pazarlayıcısı bu durumu bertaraf etmek için balı yüksek derecelerde ısıtarak balın içindeki çok önemli enzim ve vitaminlerin ölmesine yol açarak balın değerini düşürüp balda istenmeyen HMF bileşiğinin yüksek olarak çıkmasına neden olurlar.

Ürünlerimizin daha etkin bir çalışma içerisinde olmak için İtalya merkezli İCEA Organik sertifikasyon kuruluşu ile süreç başlatılmıştır. Üretimlerin standartlara uygun ve kaliteli olması açısından TSE kurumu ile çalışmalar yürütülmektedir.