Amaç

KKTC, bitkisel flora çeşitliliği ve arılar için uygun sıcak ikliminden dolayı arıcılık açısından çok uygun bir ülkedir. Bu iyi koşullara ve bitkisel zenginliğe karşı belli yörede ki insanlar, büyük ekonomik sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu sıkıntıların azaltılması için aynı zamanda doğayı korumaya yönelik alternatif iş imkanlarının yaratılması,  Yeni Erenköy Dipkarpaz arasında yangın sonucu tahrip olan bölgenin bal ormanı olarak rehabilite edilerek Bölge de faaliyet gösteren Girne Amerikan Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından arıcılığın Karpaz bölgesinde geliştirilerek yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

          Dar gelirli vatandaşlarımızın problemlerinin giderilmesi aşamasında, hem geçmişte hemde günümüzde yapılan çalışmalarda gerek devletin gerek ise sivil toplum kuruluşlarının yoğun mesaisine rağmen, çok yol kat edildiğini söylemek ne yazık ki gerçekçi bir yaklaşım olamaz. Koordinasyon eksikliği, hatalı uygulamalar gibi bir takım problemler yüzünden yapılan çoğu çalışma boşa harcanmış emek ve maddi kaynak harcamaktan öteye gidememiştir. Yapılan bazı çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanması, sürdürülebilirliğinin olmaması vatandaşta da güvensizlik hissine sebebiyet vermiştir.

          Ülkemizde dar gelirli vatandaşların hep isteyen olarak tanımlanması, sosyoekonomik seviyelerinin düşüklüğü ile özgüvenden yoksun hayatlarında  “ne verilirse onu yaşarız”  mantığını devam ettirmektedir. Bunun çok yanlış bir düşünce olduğunu düşünmekteyiz. İnsanları harekete geçirerek,  onlara  teknik bilgi, motivasyon ve pazarlama güveni verildikten sonra başarı elde edilebilir. İnsanlara bu imkanlar sağlanmalıdır. Balık vermek değilde, balık tutulması  motivasyon ve güven aracı ile öğretilmelidir.

Girne Amerikan Üniversitesi tarafından uygulanmakta olan“Karpaz Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi” sürdürülebilirliği ve ekonomik çıktıları açısından Bal Ormanı Projesi ile bütünlük arzeden, birbirini tamamlayan çalışmalardır. Bununla birlikte kırsal alanlarda alternatif iş alanlarının gündeme getirilmesi amacımızdır.