Apis Mellifera Cyprus ( Kıbrıs Arısı) Seleksiyonu Ve Islahı

             Kıbrıs’ın en önemli değerlerinden biride Kıbrıs arı ( Apis Mellifera Cyprus) ırkıdır. Kıbrıs arı ırkı İtalyan arı ( Apis Mellifera L. ) ırkının atası olarak kabul edilen muteber bir arıdır. Yavru üretim aktivitesinin çok olması, oğul verme eğilimiminin düşük olması en kıt dönemlerde dahi iyi bal toplama özelliğinden dolayı çok kıymetli bir arı ırkıdır. Yapılan bazı yanlış uygulamalar neticesinde Kıbrıs arı ırkı genetik kirlemeye maruz kalarak yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır. Arıcılık merkezimizin en önemli faaliyetlerinin başında bu arı ırkının muhafazası ve geliştirilmesidir, bu amaçla ülke çapındaki bir çok arı kolonisi taranarak saf hatlar tespit edilerek satın alınmıştır. Bu hatlarla 300 kovanlık bir işletme tesis edilmiştir. Bu yapı sürekli kontrol ve kayıt sistemleri ile pedigrili seleksiyona tabii tutularak mevcut arının muhafazası sağlanarak suni tohumlama desteğiyle ıslah çalışmaları 3 yıldır devam etmektedir.    Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirlikler yapılarak uygun yerlerde “ARI GEN MERKEZLERİ”  ve “KORUMA NOKTALARI”  oluşturulmuştur.

             Bu çalışmalar neticesinde elde edilecek damızlık vasıflı saf Kıbrıs arı ırkı arıcıların hizmetine sunularak mevcut bal verimi 2-3 kat daha artacaktır.