Topografik Yapı Ve Erozyon Durumu

           Proje alanı genel anlamda engebeli bir yapıya sahiptir. Tahmini olarak en alçak yerin rakımı ile en yüksek alanın rakımın farkı yaklaşık 50-60 m. Civarındadır.  Proje sahası olarak belirlenen yüksek dereceli meyil grubunda yer almaktadır. Çalışma yapılacak bu alanlarda orta şiddette yüzey erozyonu sözkonusudur. Yapılacak toprak işlemesi, fidan dikimi ve koruma faaliyetleri ile yüzey erozyonu önlenecektir.