Kırsal Kalkınmada Arıcılığın Yeri

            Çok küçük girdi destekleri ve arıcılık eğitim programları ile kırsal kesim insanına arıcılık yaptırmak mümkün olmaktadır. Çiçeklerdeki nektar çiçeklenme döneminde arılar tarafından toplanıp bala dönüştürülerek değerlendirilemez ise ağaçlar veya madenler gibi daha sonraki yıllarda değerlendirme olanağı yoktur, bu doğal kaynak kaybolur. Arıcılık kırsal alandaki iş gücünü üretken hale getirmenin yanı sıra yok olan doğal kaynağı da ekonomiye kazandırmaktadır. Arıcılık fazla iş gücü ve arazi gerektirmez. Tarımla uğraşan veya kırsal alanda yaşayan kadın, erkek her insan bir yan faaliyet olarak arıcılık yapabilir.

         Bu nedenle arıcılık kaynak tüketmeden sürdürülebilen bir üretim dalıdır ve kırsal kalkınmanın önemli bir sektörüdür.