Arı Evlerinin Planlaması

          Oluşturulan bal ormanından etkin, başarılı, sağlıklı ve bölge için karlı bir arıcılık yapmak için bölge içinde bazı yapı ve oluşumlara ihtiyaç vardır. Yapılar ahşaptan yapılmış doğaya ve bölge mimarisine uygun olacaktır. Bunlar; Apiair evi, suni tohumlama laboratuvar evi,  Bal süzme dinlendirme paketleme evi, diğer arı ürünlerinin işleme evi, Arıcılık eğitim evi, sosyal eğitim evi, bal analiz laboratuvar evi, arıların nakliye aracı, arılı kovan ve insan kaynağıdır.