Saha Çevresindeki Biyotik –abiyotik Zararlılar Ve Sosyal Baskı Durumu

         Biyotik  Zararlılar  :  Gerek  proje  sahasında  gerekse  yakın  çevrede  herhangi  bir  biyotik zararlıya  rastlanmamıştır.  Çalışmalar  sırasında  biyotik  zararlı  tespitinde  gerekli  önlemler  Orman işletme şefliği tarafından alınacaktır. Abiyotik  Zararlılar  :Proje  sahası  içerisinde  ve  yakınında  bir  abiyotik  zarar  söz  konusu olmamıştır. Proje sahaları geçmişte ağaçlandırma çalışmalarına konu edilmemiştir. Sosyal baskı  :Sahalar üzerinde  otlatma baskısı vardır. Otlatma baskısının  dışında başka bir sosyal  baskı  yoktur.  Köy  halkı  konuyla  ilgili  olarak  bilgilendirilmiştir.  Olumlu  görüşleri alınarak ve sosyal baskı riski ortadan kaldırılmıştır.