GEÇİŞ SÜRESİ

Konvansiyonel arıcılıktan organik arıcılığa geçiş süresi 1 yıldır. ( Şekil 1 ) Organik arıcılığa geçiş süresinin başlangıç tarihi ise uygun olmayan kullanılan girdilerin son kullanma tarihleri dikkate alınarak belirlenir. Geçiş döneminde kovandaki bütün petekler organik bal mumundan yapılmış olmalı veya organik olmayan bal mumu laboratuar analizi sonucu kalıntı olmadığının belgelenerek sertifikasyon kuruluşunun izni ile kullanılabilir.