Arılıkların Su İhtiyacı

             Her canlının olduğu gibi arıların da suya çok ihtiyaçları vardır. Arıların, kovan serinletmesinden katı gıdaların yumuşatılmasına kadar yaz-kış su gereksinimi bulunmaktadır. Arıların stres yaşamadan verimli ve sağlıklı çalışması için yakınında temiz su kaynağının olması elzemdir.

          Planlanan  alan  üzerine  konuşlandırılacak  50   adet  arılığın  içme  suyu  ihtiyacı,  ormanlık alanda açılacak su kuyularından temin edilecektir. Su kaynaklarından yarım ve ya bir parmak diye nitelenen plastik boruların, bitki örtüsü tahrip edilmeden kazılacak dar kanallara gömülmesi şeklinde, tesis edilecek su isale hatları ile temin edilecektir. 5 ayrı noktada damlama yöntemi ile arıların su alabileceği şekilde arı su temin yerleri yapılacaktır.