ORGANİK ARICILIK SAHASI

            Organik arı yetiştiriciliği yapılacak alan, asgari uçuş yarıçapı  3 km. olmak koşuluyla 1 yıl önceden kontrol altına alınarak harita üzerinde yeri belirtilir. Kovanların yerleştirildiği yerde, yeterli nektar, polen ve temiz su kaynağı bulunmalıdır. Arıların bulunduğu alana kapasitesinin üzerinde kovan yerleştirilmemelidir. zirai ilaçlı mücadele yapılan ve karantina tedbirleri uygulanan alanlarda organik arıcılık faaliyeti yapılamaz. Kovanların yerleştirildikleri alanlar kovan bilgileri ile birlikte kaydedilmelidir. Kovanlar bulundukları yerden başka yere yetkilendirilmiş kuruluş bilgisi dahilinde taşınabilir. Ülkemizdeki çayır–mera ( Yabani kekik, adaçayı... ) alanları ile çam ormanları organik arıcılık için uygun alanlardır. Asfalt dökülmüş yollardan en az 3 km uzaklıkta arılıklar oluşturulmalı. Arılık yakınında baz istasyonu ve yüksek gerilim hatları bulunmamalıdır. Çöplük alanları, arıtma merkezi ve hayvan barınakları yakınında organik arıcılık yapmak mümkün değildir.

 

         Organik ile konvansiyonel arıcılık faaliyeti aynı saha içerisinde aynı üretici olsa dahi yapılamaz. Organik arıcılık sahası içerisinde hastalıklı koloni bulundurulmaz.