Dikim-ekim Zamanı

               Uygulama çalışmalarının her aşamasında iklim, toprak ve ağaçlandırma tekniği arasında birbirini  etkileyen  ilişkiler  bulunmaktadır.  Bunların  yapılacak  iş  itibariyle  yıl  içinde  olumlu şeklide  örtüştükleri  zaman  periyodunu  yakalamak  ve  kaçırmamak  ağaçlandırma çalışmalarının başarısı için uygulamacıya düşen en büyük görevdir..

          Genel  olarak  kökler,  tomurcuklar  şişmeye  başlamadan  koşullara  göre  15-20  gün  önce toprak  belli  bir  sıcaklığı  bulduktan  sonra   süratle  gelişmeye  başlar. Proje kapsamında dikilmesi planlanan ağaçların  biyolojik  özellikleri göz  önüne alındığında en uygun dikim zamanları ilkbahar ya da Sonbahar dönemleridir. Burada  dikkat  edilecek  bir  diğer  husus  da  toprağın  ıslaklığıdır,  toprağın  ıslak  olduğu durumlarda  kesinlikle  dikim  yapılmamalı,  dikim  birkaç  gün  geciktirilmelidir.  Aksi  halde kılcal kökler ve kök boğazı eğilerek başarısızlığa neden olabilir. Tamamlama  dikimlerinin  1.dikimi  takip  eden  ilk  dikim  sezonunda  yapılması  uygun olacaktır. Tamamlama dikimleri yapılırken aynı tür bitki orijinleri ile yapılmalıdır.