Projeden Beklenen Faydalar Ve Katma Değer

             Karpaz bölgesi koşullarına göre bir kovandan elde edilecek bal miktarı yıllık olarak ortlama  30 kg. civarındadır. Ağaçlandırma  Sahasında  konaklandırılacak  kovanlardan;  30  kg/kovan  =  1000  kovanlık potansiyel bal üretim alanı hedeflemekteyiz.  Üretilecek  olan balın 2013 bal fiyatlarına göre 15 TL.’den satıldığını varsayarsak;  15 TL  X 30  kg/kovan X 1000 kovan  =  450.000 TL/yıl Arıcılık sektörüne gelir, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.  Bunun yanı sıra üretilecek polen, arı sütü, propolis gibi ürünlerinden de yaklaşık 850.000 TL gelir elde edilecektir. Karpaz  Bal Üretim  Ormanı  Projesinin  Tüm  Maliyeti; 2 285 600 TL,  Bal  Üretim  Ormanı  Projesinin hayata geçmesiyle elde edilmesi öngörülen yıllık gelir ise;  1.300.000,00  TL/yıl’dır. Bu gelirin sürekli  olacağı  düşünüldüğü  zaman  Bal  üretim  ormanına  yapılan  masrafların  kısa  sürede çıkarılacağı ve daha sonra sürekli katlanan bir kazanç sağlanacağı görülmektedir. Karpaz Bölgesi için  önemli  bir  gelir kaynağı olmuş olacaktır. Aynı  zamanda  Girne Amerikan Üniversitesi Arıcılık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün yapmış olduğu araştırma sonuçları Kıbrıs bal arısının Karpaz yöresine uyumlu farklı bir ekotip olabileceği doğrultusundadır. Bu ekotipin  korunabilmesi  için  Kıbrıs  arıcılarının  bölge  sınırlarının  dışına  çıkmadan  arıcılık yapmaları  doğru  olacaktır.  Beş   ayrı  orman  bölmesinde  kurulacak  bal  üretim  ormanları  bu bakımdan çok faydalı olacaktır. Hemen hemen 6 aylık bir periyotta çiçeklenmenin olabileceği Karpaz bal üretim ormanları ile arıcıların ilçe sınırları dışarısına çıkmasına gerek kalmayacak nektar akım dönemi sağlanmış olacaktır. Arıcı sayısının fazla olduğu ilçede bal üretim ormanı sayesinde gelir seviyesi artacaktır. Proje bozuk orman arazilerinin rehabilitasyonunu sağlayacağı için ayrıca önemlidir. En büyük fayda bölge de ki endemik bitki türlerinin devamı sağlanmış olacaktır.