ARICILIKTA ORGANİK ÜRETİMİN ESASLARI

          Organik arıcılık; doğada bulunan bitkilerin yaprak, gövde, tomurcuk vb. kısımlarından topladığı reçinemsi maddelerle polen ve nektarın arılar tarafından toplanarak bal ve diğer arı ürünlerine dönüştürülmeleri işleminde, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarında konvansiyonel besleme ve  kimyasal ilaçlama yapmadan, doğal  yapısı bozulmamış florada veya organik tarım alanlarında her aşaması kontrollü ve sertifikalı yapılan arıcılık faaliyetlerine denir. Organik tarım kanununa ( AB ) göre organik tarım metodu dışındaki tüm metotlar “konvansiyonel tarım” metodu olarak isimlendirildiğinden burada da organik yapılmayan arıcılık faaliyetleri için konvansiyonel arıcılık terimi kullanılacaktır.

 

            Arıcılık ürünlerinin organik üretim olarak nitelendirilmesi;  kovanların özelliklerine, çevre kalitesine, arıcılık ürünlerinin özenle elde edilmesine,  işlenmesi ve depolanması koşullarına ve tabiiki Uluslararası bir Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşunun denetimine bağlı olması gerekir.  Organik üretim yapmak isteyen müteşebbis, aşağıdaki belgeleri tamamlayarak kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna müracaat eder.
 

1.  Arıcının ( ferdi veya grup olarak) adı, adresi ve kimlik bilgileri.

2.  Arılığın yeri ve konumu.

3. Arazinin kullanım hakkı.

4. Arıcılık/Bal üretici belgesi.
 

İlgili kuruluşça yapılacak değerlendirmede uygun görülürse üretici ile aralarında yazılı sözleşme yapılır ve üreticiye bir kod numarası verilir. Bundan sonra süreç başlar ve her yıl bu sözleşme yenilenir.

Organik arıcılıkta dikkate alınacak özellikler:
 

      1-   Arıcılık malzemelerinin özellikleri,

      2-   Geçiş süresi,

      3-   Arıların orijini ve temini,

      4-   Organik arıcılık sahası,

      5-   Besleme,

      6-   Organik ana arı, arı sütü, polen, propolis ve bal üretimi,

      7-   Hastalıklara karşı alınan tedbir ve mücadeleler.