Kapsam

1. Bal ormanı oluşturulacak uygun sahaların tespit edilmesi

2. Sahalar ile ilgili Etüt çalışması

3. Yöre halkının ve köylünün konuyla ilgili bilgilendirilerek (seminer konferans vb.)

sosyal baskının ortadan kaldırılması

4. Sahaların sınırlarının belirlenmesi

5. Bölge halkına gelir getirici arıcılık eğitimlerinin verilmesi

6. Yetişme Ortamı Koşullarına Uygun ve arıların en fazla nektar ve polen topladığı

ağaçların ve orman altı bitki örtüsünün belirlenmesi

7. Toprak analizlerinin yapılması

8. Bitki türlerinin seçimi

9. Toprak analiz sonuçlarına göre hangi bitki türlerinin arazinin hangi bölmelerine

dikileceğinin kararlaştırılması

10. Arılıkların ve arı evlerinin yapımı

11. Bölge halkına arıların dağıtılması