Arıların Suni Tohumlama Laboratuarının Planlaması

            Kıbrıs arı ırkının seleksiyonu ve ıslahını gerçekleştirmek ve bölge arıcısına verimli saf damızlık arı temin etmek için ana arıların suni olarak tohumlanması gerekir. Bu amaçla bu alan içerisinde Kraliçeleri suni olarak döllemek için gene ahşap tan bir laboratuvar kurulacaktır. Bunun tahmini maliyeti ahşap yapı : 40 bin TL, 2 adet suni tohumlama gerekli lab. malzemeleri ve masa vs.: 30 bin TL dir.