Amenajman Planına Göre Sahaların Aktüel Durumu

Proje  sahasının  yer  aldığı bölge,   amenajman  plan  verilerine  göre hazine adına kayıtlı yanmış bozuk orman arazisidir.