ARICILIK MALZEMELERİNİN ÖZELLİKLERİ

           Kovanlar, ağaçtan veya diğer doğal malzemelerden yapılmalıdır. Kovanlarda kimyasal boya yerine propolis, balmumu, bitki yağları gibi  doğal ürünler kullanılmalıdır. Kovan yapımında kullanılan malzeme çevreye risk getirmemeli.

Kovana verilecek yeni petekli çerçeve için temel petek, organik üretim yapan birimlerden sağlanmalıdır. Balmumu, akredite edilmiş bir labotauvarda her yıl analiz edilerek kullanılmalıdır. Analiz sonucuna göre kalıntı yoksa balmumu kullanılmalıdır. KKTC yılın nerdeyse 9-10 ayı sıcak ve arılar faal olduğundan sürekli kolonilerde organik balmumu üretmek mümkün olmaktadır.  Bal hasadındaki bal sırlarıda organik sertifikasyon kuruluşunun görüşü alınarak kullanılabilir. Fazla kabartılmış peteklerin depolanması esnasında güve zararlısından korumak için naftalin, kükürt gibi maddeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Bunun yerine defne yaprağı, ceviz yaprağı kullanılmalı veya soğuk hava depolarında depolanmalıdır. Sağlık ve temizlik maddesi olarak kimyasal maddeler kullanılamaz. Arı kontrollerinde körük malzemesi olarak sadece kurumuş ağaçlar kullanılabilir. Bal hasadında hiç bir şekilde körük kullanılmamalıdır. Kıbrıs yerli arısı genel de çok saldırgan olduğundan hasat da güçlük yaşanabilir bunun için arı kaçıran aparatı kullanılabilir.

 

          Konvansiyonel üretimde kullanılan binalar, alet ve ekipmanlar temizlenip dezenfekte edildikten sonra kullanılmalıdır. Kullanılacak dezenfektan madde ile ilgili sertifikasyon kuruluşundan görüş alınmalıdır. Arap sabunu doğal bir dezenfektan madde olarak kullanılabilir.

 

            Organik tarım metoduyla üretilen arı ürünleri ambalajlanırken organik ürün niteliğinin bozulmamasına dikkat edilmeli ve ürünün organik niteliğini koruyacak bütün hijyenik tedbirler alınır. Ambalajlar; cam, tahtadan üretilmiş malzemeler, özel üretilmiş uygun organik kaplama maddelerinden yapılmalıdır.

 

            Organik arı ürünler geleneksel ürünlerden ayrı olarak depolanır. Organik ürünlerin depolanması sırasında herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmamalıdır. Organik arı ürünleri, karayolları kenarında bekletilmemeli ve satılmamalıdır.

Arıcılık ürünlerinin üretimi, hasadı, işlenmesi ve depolanması esnasında kolonilere uygulanan koruyucu önlemler ve tedaviler kayıt edilmelidir.