ARILARIN BESLENMESİ

Arıların yaşamının yapay beslenmeye bağlı olduğu durumlarda  besleme, son ürün hasadından sonra  başlanılarak, nektar akımından 15 gün öncesine kadar yetkili kuruluş tarafından izin verilebilir.( Şekil 2 )Yapay beslemede öncelikle işletmenin kendi kovanlarında ürettiği organik bal ve polen kullanılmalıdır. Organik bal veya organik şekerle hazırlanan şuruba, takviye amacıyla herhangi bir katkı maddesi ilave edilmemelidir. Şeker, pekmez, süt, melas, glikoz ve diğer konvansiyonel  maddeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Yapılan besleme ile ilgili kovan siciline, kullanılan ürünün tipi, tarihi, miktarı ve besleme yapılan kovan numaraları kaydedilmelidir.