Girne Amerikan Üniversitesi Arıcılık Çalışmaları

          Girne Amerikan Üniversitesi de arıcılığın gelişmesi için çok önemli çalışmalar yapmaktadır,  Karpaz Yaşam Kampüsün de kurulan Arıcılık merkezinde arıcılıkla ilgili çeşitli faaliyetler  yürütülmektedir, başta bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi, sektörde  yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması amacıyla  arıcılık eğitimleri vermektedir. Bal arılarını özellikle çocuklara tanıtmak, bilgilendirerek sevdirmek ve bu şekilde farkındalık yaratarak bilgi düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir. Halkımızın sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemeye ve bilinçlendirmeye yönelik seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirerek, özellikle bal arısı konusunda modern yöntemleri uygulama yolunda çalışmalar yaparak, üreticileri aydınlatmak, onları harekete geçirerek üreticilerin işgücünü ve kısıtlı mali kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamaya yönelik  eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bölge veya yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli ana              ( Kraliçe) arı üreterek yabancı ırk ve ekotip yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmayı teşvik etmek, arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalar yaparak hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri yeni ilaç-ekipman ve teknolojik gelişmelerle ilgili konularda araştırmalar yapılmaktadır.