Arıcılık Müzesinin Kurulması

           Geçmişten günümüze kadar arıcılıkta kullanılan ekipmanların ve arı türlerinin sergileneceği Arıcılık Müzesi  kurulma hazırlıkları devam etmektedir. Müzemizin inşaat programı devam etmekte olup 2014 eylül ayında açılışının yapılması planlanmaktadır.

Toplumsal hafızayı diri tutmak açısından müzeler çok önemli bir yer tutmaktadır. Kıbrıs’ın arıcılığı da çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Bu müzemizde geçmişin izleri aralanarak ileriye ışık tutmamızı sağlayacaktır.