Pratik Eğitim

          Teorik eğitim sonunda kişiler 300 kovanlık Girne Amerikan Üniversitesi ( GAÜ ) Arıcılık Merkezi’ndeki demostrasyon arılığında uygulamalı olarak arıcılık pratikleri yapılmıştır. Bu eğitimler 1 mart tarihinde başlayıp arıcılık sezonun sonu olan ekim ayının sonuna kadar devam etmiştir. Bu eğitimler de arılara korkusu olan kişilere arılar sevdirilerek korkularının yenilmesi sağlanmıştır. Arının mevsimlere göre bakım faaliyetleri arı başında bizzat kişiler tarafından yerine getirilerek eğitim sürdürülmüştür.Teorik ve uygulamalı sınavları başarı ile geçen 25 kişiye GAÜ-SEM ( Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ) tarafından arıcılık sertifikaları verilmiştir.