Projeksiyonlar

Bölge ve ülke arıcılığının geliştirilmesi, sektörde  yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlanması amacıyla eğitim salonlarında ve arı gözlem kovanlarında “ ARICILIK EĞİTİMLERİ” verilmesine devam edilecektir. Bal arılarını özellikle çocuklara tanıtmak, bilgilendirerek sevdirmek ve bu şekilde farkındalık yaratarak bilgi düzeyleri arttırılacaktır. Halkımızın sağlığını tehdit eden kimyasalların kullanımını engellemeye ve bilinçlendirmeye yönelik seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirerek, özellikle bal arısı konusunda modern yöntemleri uygulama yolunda çalışmalar yaparak, üreticileri aydınlatmak, onları harekete geçirerek üreticilerin işgücünü ve kısıtlı mali kaynaklarını daha verimli kullanmaları sağlanmaya yönelik  eğitim çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca bölge veya yakın bölgelerin arı ırk ve ekotiplerini kullanarak daha verimli ana              ( Kraliçe) arı üreterek yabancı ırk ve ekotip yerine bölgenin ırk ve ekotiplerini kullanmayı teşvik etmek, arı hastalıkları konusunda üreticilerin sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözmeye yönelik çalışmalar yaparak hastalıklara karşı biyolojik mücadele yöntemleri yeni ilaç-ekipman ve teknolojik gelişmelerle ilgili konularda araştırmalar yapılacaktır.Bal dışındaki ürünlerin üretimi ve tüketiminin yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecektir.Kıbrıs arı ıslah programındaki genetik varyasyonu zenginleştirmek için arılı kovan sayımız    1 000 adetin üzerine çıkarılacaktır.