Diğer Arı Ürünlerinin İşleme Ünitesinin Planlaması

           Polen, arı sütü ve propolis gibi ürünlerin elde edilmesi ve işlenmesi için ahşap bir yapı ile bazı ekipmanlar tedarik edilecektir. Bölge de üretilen polen, arı sütü ve propolis bu tesiste işlenerek piyasaya sunulacaktır. Balın yanı sıra arıcılar diğer ürünlerin üretimi ve işlenmesini öğrendikleri gibi bunun satışından da ciddi gelir elde edeceklerdir. Polen kurutma için özel kurutma fırınları arı sütü muhafazası için buzdolabı propolis ekstraktı için gerekli makinalar alınacaktır.  Bunun tahmini maliyeti, yapı: 40 bin TL, ekipmanlar: 60 bin TL.