Dikim Tekniği

           Ağaçlandırmada boylu  ve  tüplü  fidan  kullanılacak  olup,  dikilecek  fidan  miktarı  kadar fidan sahaya taşınacaktır. Proje sahalarında arazi  bölmelerinin diri örtü durumu göz önünde  tutularak insan gücü ile dikim yapılacaktır.  Fidan boylarına göre çukur açılarak bu açılan çukurlara tüplü veya boylu fidan dikimi yapılacaktır (diri örtüyü bozmamak için  gerekmedikçe  ekskavatör  kullanılmayacaktır).

          Dikimi  izleyen  ilk  vejetasyon  mevsimi  sonundaki  ilk  dikim  sezonunda  tamamlama, sıralar üzerinde iş gücü ile ot alma, çapa, teras onarımı gerçekleştirilecektir. İkinci ve üçüncü yıllarda ot alma, çapa, teras onarımı işlemi tekrarlanacaktır.

         Proje sahasında dikimi takiben bir vejetasyon dönemi geçtikten sonra saha uygulamacı tarafından  etüt  edilerek  her  türlü  toplu  koruma  ve  %20’yi  aşan  dağınık  kurumalarda tamamlama dikimi yapılacaktır. Dikimi  takip  eden  bir  vejetasyon  döneminden  sonra  ilk  dikim  sezonunda  tutmayan fidanların yerine projede belirtilen dikim tekniği esaslarına uygun olarak tamamlama dikimi yapılacaktır.

         Tesisin  kuruluş  amacında  belirtilen  ve  hedeflenen  yapılanmaya  ulaşabilmesi  tesisten beklenen faydanın  sağlanabilmesi dikimden sonra yapılacak bakımların zamanında,  eksiksiz olarak titizlikle gerçekleştirilmesine bağlıdır. Ağaçlandırma  sahasındaki  bakım  çalışmalarının  tamamı  işçi  ile  yapılacaktır.  Yetişme yöresi  şartlarında  bir  zorlama  olmadığı  takdirde  yapılacak  bakım  zamanı  ve  şekli  dikimi izleyen;

1.Yıl ot alma+çapa+tamamlama,

2.Yıl ot alma+çapa

3.Yıl ot alma+çapa

4.Yıl proje sahası izlenecek,

5.Yıl proje sahası izlenecek

           Proje sahasının genel durumunu iklim şartları etkileyecektir.  Dikim yılı içerisinde hava takip  edilecek,  Gerekirse  Temmuz-Ağustos  ayında  ot  alma  ve  çapa  işlemi  yenilenecektir. Ot  alma  çapa  işlemi  için  en  uygun  zaman,  ilkbahar  yağmurlarının  hemen  ardından  otsu bitkilerin  tohum  tutmadan  fidan  çevresinden  uzaklaştırılmasıdır.  (En  geç  Haziran  başına kadar)  Yaz  ayında  yapılacak  sulamalardan  sonra  meydana  gelecek  toprak  yüzeyindeki kaymaklanma ve çatlakların kapatılması için  Temmuz,  Ağustos  aylarında sulama işleminden hemen sonra çapa yapılması uygun olacaktır. Bakım işlerinin yukarıda anlatılan zamanlamasına dikkat edilmelidir. Tekniğine gelince; çapa işlemi 60-80 cm. eninde sıralar boyunca ilk yıl fidan çevresinden içe doğru çok yüzeysel biçimde  kaymak  kırma  şeklinde  (burada  dikkat  edilecek  husus  fidan  köküne  zarar vermemektir) dikkatlice uygulanacaktır. Daha  sonraki  yapılan  çalışma  işleri  fidan  kökünden  çevreye  doğru  5-7  cm. derinlikte toprağın çapalanması, kabartılması şeklinde olacaktır. Ot alma ve çapa işlemi sırtlardan derelere doğru  yapılmalıdır.  Bakım çalışmalarının yeterli olup,  olmadığına proje  sahası  incelendikten  sonra  uygulayıcı  karar  vermelidir.  Bu nedenle bakımın her safhasında proje sahasının durumuna göre uygulamalar yönlendirilmeli ve genel bakım prensipleri doğrultusunda işlem yapılmalıdır.