Ana Arı Üretim Faaliyetleri

            GAU Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi kontrollü koşullarda kaliteli   ana  ( kraliçe ) arı üretimine başlayarak ülke arıcısının hizmetine sunmaya başladı.

Kıbrıs arı ırkının muhafazası ve ıslahı çalışmalarına paralel olarak seleksiyon çalışmaları neticesinde uysal, bal verimi yüksek ve hastalıklara dayanıklı hatlar ortaya konarak üretime geçilmiştir.

            Arıcılıkta verimliliğin ana unsuru olan ana arı üretiminin, KKTC de büyük bir eksiklik olduğu ve ülke arıcısının ihtiyacından yola çıkarak üretimine başlanıldı. Ana arılar bölgeye adapte sağlamış genetik potansiyeli kayıt altında olan arılardır. 

Ana arı üretimi özel üretim teknikleri ile ana arı yetiştiricilik sertifikasına sahip uzman üreticiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Arıcılarımız sahip oldukları arı kolonilerinin bal veriminden ve aşırı sokucu özelliğinden memnun değil ise ve/veya yeni bir arı kolonisi oluşturmak istediğinde kontrollü koşullarda üretilmiş ana arı kullanarak koloni sayısını çoğaltıp mevcut arı koloninin verim ve davranışlarını düzeltecektir.

Arıcılarımız ana arı kullanarak ana arıları ölen kolonilerin sönmelerini önleyebilir, yaşlı ana arıları genç ana arı ile değiştirebilir, tüm kolonilerini yüksek verimli bir ırka dönüştürülebilir böylelikle arılığın verimi 2-3 katına çıkarak daha fazla gelir elde edilecektir.

Karpaz bölgesinde devam eden  Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma projemiz çerçevesinde bölge halkı da ana arı üretim teknikleri öğrenerek 1-2 yıl içinde GAU Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi kalite kontrol denetiminde üretim yapmaya başlayacaklardır.