Arılıklar İçin Ulaşım Yolları

              Bal  üretim  ormanlarının  arıcılık  tekniği  gereği  meskûn  mahallerden  uzak,  ses  ve  gürültüden korunaklı  olması  gerekmektedir.  Proje  kapsamındaki  ormanlık  alan  ve civar  arazilerin  topoğrafik yapısı gereği yeni yolların yapımı hem doğayı tahrip edecek hem de arıcılık için müspet neticeler ortaya koymayacaktır. Dolayısıyla;  plan  dâhilindeki  ormanlık  alanın  muhtelif  kısımlarına  konuşlandırılacak  Arılıklara, mevcut araç yollarıyla bağlantılı yürüyüş patikaları tesis edilerek ulaşım sağlanacaktır. Bu patikalar 60–100 cm genişliğinde diri örtünün temizlenip gerekli görülen  yerlerde kazma ile zemin tesviye edilerek, eş yükselti eğrilerine paralel ve ya belirli açılar oluşturacak şekilde,. Arılıklara ulaşımı sağlayacak olan patikaların güzergâhı, uygulama esnasında arı sahipleri ile Girne Amerikan Üniversitesi ve Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından mahallinde müştereken kararlaştırılacaktır. Bu yolların  tesisinde dikkat edilmesi  gereken  en  önemli  husus  floranın  tahrip  edilmemesi  ve  amacı  dışında  güzergâh oluşturulmamasıdır.