Arılıkların Konuşlandırılması

          Arı kovanları demir  direkler  üzerine  kurulacak  kovan  platformları şeklinde oluşturulacaktır.  Bu  platformların yüksekliği  ve  kullanılacak  malzemenin  cins  ve  ebatları;  arazinin  yapısı  ve  arı  kovanı  sayısına  bağlı olarak belirlenecektir. Bölgenin  nem oranın yüksek oluşundan arıları yüksek nemden korumak için yerden yüksekliğinin 30 cm. Olması gerekir. Bölgede ayrıca karınca, kertenkele vb. Arı kovanlarına ve arılara zarar verecek canlılara karşı tedbirli olarak platformlar hazırlanacaktır. Yörenin  flora  tespit  çalışmaları  henüz  tamamlanmamış  olması  nedeniyle  herhangi  bir  kapasite hesaplamasını yapılamamaktadır. Bal  Üretim  ormanı  olarak  planlanan  alan  35 hektar  olup,  bu  alanın etrafı  tamamen ormanlık alanlarla  çevrilidir.  Arıların  uçuş  mesafelerinin  3–5  km’ye  kadar  olduğu  gerçeğinden  hareketle, yine  projemizde  250–300 metre  aralık mesafe ile  arılıkların  konuşlandırılacağı varsayımından hareketle, Bal Üretim Ormanı olarak tefrik edilen bu alana, her birinde 200 kovan bulunan 5 adet arılık konuşlandırılabilecektir. Buna göre Arılıklar meskun mahallerden en az 200 m, ana yollardan 200 m, ara ve stabilize yollardan ise  en az 30 m uzakta olacak şekilde konuşlandırılacaktır. Zaten bal ormanınmız bu şartlar için uygun bir noktadadır.

         Bölge 5 ayrı bir bölge olarak 1a, 2a, 3a, 4a ve 5a arazi bölmeleri üzerinde konuşlandırılıcaktır.